ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

OBLIGATORYJNE REFERENDA

KUKIZ15

OBLIGATORYJNE REFERENDA

WESPRZYJ NAS W WALCE O OBLIGATORYJNE REFERENDA!
DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ OBLIGATORYJNE REFERENDA

OBLIGATORYJNE REFERENDA • Jest to demokracja sama w sobie, ponieważ ludzie w sposób bezpośredni decydują o sprawach dla nich istotnych. Referenda to odwołanie się do ideałów demokracji starożytnej, gdy wszyscy obywatele mogli decydować o sprawach swoich miast - państw. Ze względu na liczbę ludności państw nowożytnych, referenda są rzadko używanym rozwiązaniem, nielubianym przez partie systemowe, ponieważ to nie one decydują wtedy o tym, co się dzieje w państwie.

Referenda mają różne postaci, od wybierania różnych wariacjami w obrębie jednego tematu, do wyboru na zasadzie „za” i „przeciw” jakiemuś rozwiązaniu. Ewentualnie w drodze referendum możemy odwołać swojego przedstawiciela [obecnie tylko Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta].

Z instytucją referendum, którą KUKIZ15 chce przywrócić do świetności dzięki nowym technologiom jak głosowanie przez Internet, jako wsparcie dla tradycyjnych metod [eVoting], wiążą się dwie kwestie:

1. OBLIGATORYJNOŚĆ • Konieczność uznania wyników przez władzę – formuła obecnie ułomna ze względu na status prawny, który jako realizację referendum rozumie dowolne działanie, które niejako wcale nie jest realizacją]. Dochodzi do tego sprawa obowiązku jego zwołania, bo obecnie po zebraniu 500 tys. podpisów sejm może je zmielić [zniszczyć], bez zwołania referendum. KUKIZ15 walczy o obowiązek zwołania referendum po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów, oraz o pełną wykonalność wyników referendów, a i zarazem rozwiązania w nich wreszcie np. spraw światopoglądowych, które są wykorzystywane przez partie jako paliwo polityczne do manipulowania ludźmi.

2. PRÓG FREKWENCYJNY • Obecnie aby referendum zostało uznane za ważne, niezbędna jest frekwencja na poziomie aż 50%, która w naszych warunkach bywa nie do zebrania. Taką frekwencję ledwo osiągamy przy normalnych wyborach. Prowadzi to do tego, że oponentom bardziej opłaca się stosować zachowania antydemokratyczne, czyli nawoływać do bojkotu. KUKIZ15 chce likwidacji tego progu, ponieważ wtedy każdy będzie czuł się w obowiązku wziąć udział w referendum, ze względu na obawę, że zostając w domu zostanie przegłosowany przez innych.

Możliwość utemperowania szkodliwych zachowań każdej władzy przez obywateli.

Koniec z sytuacją, gdy politycy bezkarnie wprowadzają cokolwiek wbrew społeczeństwu.

Obligatoryjne w wykonaniu i bezprogowe w celu motywacji do uczęszczania na nie.

Dość z antydemokratycznymi nawoływaniami do bojkotów referendów.

Realizacja Konstytucji RP • bezpośrednie sprawowanie władzy przez Obywateli.

Obecnie instytucja referendum jest fasadowa, nie pokrywa się z konstytucją.

W sprawach światopoglądowych głosują Obywatele. Politycy nie grają ludźmi.

Nigdy więcej politycy, nie będą odwracali uwagę wyborców od spraw ważnych, światopoglądowymi • dzieląc tym samym ludzi.

1EDEN dzień referendalny w roku • Na przeprowadzanie zgłoszonych referendów.

Ograniczymy koszty funkcjonowania referendów, poprzez łączenie głosowań nad różnymi pomysłami.

Koniec z niszczeniem przez polityków setek tysięcy podpisów zbieranych pod referendum.

Jeśli obywatele podpisali się w odpowiedniej liczbie pod przeprowadzeniem referendum, to musi się ono odbyć.


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!