DZIAŁAJMY WSPÓLNIE!

STRATEGIA ZMIANY

 

"Zrobili nam kino, Disneyland, a od pewnego czasu mam wrażenie że oglądamy tylko jedną kreskówkę, jak Kaczor z Donaldem łapią się za dzioby, my z tego kina wyjść nie możemy i każą nam za to płacić." - Paweł Kukiz

 STRATEGIA ZMIAN • DLA POLSKI

STRATEGIA ZMIAN • DLA POLSKI

  • I. DEMOKRACJA
  • II. BOGACTWO
  • III. BEZPIECZEŃSTWO

PRZYWRÓCIMY OBYWATELOM KONTROLĘ NAD PAŃSTWEM POLSKIM

1. Nowa Konstytucja z większościową ordynacją wyborczą, obligatoryjnym referendum i systemem prezydenckim.
2. Sprawny wymiar sprawiedliwości pod kontrolą obywateli.
3. Pełna przejrzystość i jawność wydatków publicznych.
4. Zniesienie finansowania partii politycznych z pieniędzy podatników.
5. Przełamanie podziału Warszawa - reszta Polski.

PRZYWRÓCIMY OBYWATELOM KONTROLĘ NAD ICH PIENIĘDZMI

1. Zakaz zadłużania Polaków, koniec z deficytem budżetowym.
2. Koniec z neokolonialną polityką gospodarczą.
3. Proste, niskie i sprawiedliwe podatki.
4. Radykalnie uproszczenie prawa i administracji - deregulacja systemowa.
5. Likwidacja sitw politycznych w administracji rządowej, samorządowej i spółkach skarbu państwa.

PRZYWRÓCIMY OBYWATELEM BEZPIECZEŃSTWO ZEWN. I WEWN.

1. Silna armia i system obrony terytorialnej.
2. Ambitna i realistyczna polityka zagraniczna.
3. Silna polska waluta narodowa ZŁOTY jako gwarant bezpieczeństwa.
4. Niezależna i suwerenna polityka energetyczna.
5. Zdecentralizowana Policja, związana z lokalnymi społecznościami i znająca ich potrzeby.

POSTULATY KUKIZ15

WYBRANE IDEE OPISANE JASNO I PRZEJRZYŚCIE • SPECJALNIE DLA CIEBIE

POSTULATY KUKIZ15

WYBRANE IDEE OPISANE JASNO I PRZEJRZYŚCIE • SPECJALNIE DLA CIEBIE


  • JOW
  • REFERENDA
  • SĘDZIOWIE POKOJU
  • SYSTEM PREZYDENCKI
  • NISKIE PODATKI
  • PROSTE PRAWO

W każdym z 460 Jednomandatowych Okręgów Wyborczych posłem zostaje najlepszy kandydat.
System wyborczy, w którym prawo stanowi wola większości obywateli.
Wybrani w wyborach kandydaci ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje działania.
Najprostszy system wybierania deputowanych wynikający wprost z definicji demokracji.
Równa dla każdego obywatela Polski swoboda indywidualnego kandydowania na posła.
Posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów w jednej turze głosowania.


Możliwość utemperowania szkodliwych zachowań każdej władzy przez obywateli.
Obligatoryjne w wykonaniu i bezprogowe w celu motywacji do uczęszczania na nie.
Realizacja Konstytucji RP • bezpośrednie sprawowanie władzy przez Obywateli.
W sprawach światopoglądowych głosują Obywatele. Politycy nie grają ludźmi.
1EDEN dzień referendalny w roku • Na przeprowadzanie zgłoszonych referendów.
Koniec z niszczeniem przez polityków setek tysięcy podpisów zbieranych pod referendum.


Sędzia pokoju to profesjonalista posiadający oficjalne wykształcenie prawnicze.
Sędziowie pokoju wybierani są w wyborach powszechnych.
Rozstrzygają oni w uproszczonym postępowaniu sprawy karne i cywilne mniejszej wagi.
Pozwoli to na odciążenie sądów od 75 procent spraw • przyspieszając ich działanie!
3 000 000 spraw na wokandzie i 10 000 pracujących sędziów • zmiana jest NIEZBĘDNA.
Sędziowie pokoju funkcjonowali w II RP. Obecnie działają np. w USA, Anglii, Szwajcarii, Belgii.


Rzeczywisty trójpodział władz. Tu konkretnie władzy wykonawczej od ustawodawczej.
Rozwiązanie ustrojowe funkcjonujące w potęgach jak: USA, Brazylia, Francja, Meksyk.
Jasno określona maksymalna podwójna kadencja Prezydenta RP.
Brak nieprzerwanego kontrolowania władzy przez dożywotnio zasiadających posłów.
Ministrowie mianowani przez Prezydenta RP, a nie poprzez układy w parlamencie.
Władza sprawowana zawsze dzięki mandatowi bezwzględnej większości ludzi.


Sprzyjają rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
To powód, by Polacy wracali zza granicy i otwierali firmy w rodzimym kraju.
Niskie podatki to WIĘKSZE wpływy do budżetu Państwa, bo podatnicy ich nie unikają.
Obniżenie wydatków Państwa pozwoli na zostawienie więcej w kieszeniach Polaków.
Ściągają one zagraniczne firmy. Te inwestując tworzą nowe miejsca pracy i wzbogacają Polskę.
Niskie podatki, to niższa bariera dla przedsiębiorców otwierających firmy.


Przejrzyste przepisy prawne, znacznie łatwiejsze do poprawnej interpretacji.
Mniej luk prawnych wykorzystywanych do obchodzenia przepisów.
Brak obaw obywateli przed prawem, którego interpretacja może im zaszkodzić.
Proste przepisy ułatwiające życie każdemu funkcjonującemu w Państwie Polskim.
Mniej czasu spędzonego na odszyfrowywaniu zagmatwanego prawa.
Jasne, klarowne i przejrzyste otwieranie oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
BUDUJEMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!