ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE • JOW

WESPRZYJ NAS W WALCE O JOW!

ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE • JOW

WESPRZYJ NAS W WALCE O JOW!


WESPRZYJ NAS W WALCE O JOW!
DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ JOW

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze • Podstawowy postulat KUKIZ15 wiąże się ze zmianą systemu wyborczego. Obecnie funkcjonujemy w systemie proporcjonalnym.

JOW i zarazem system większościowy to najprostszy i najbardziej transparentny system wyborczy, który działa przy wielu codziennych sprawach, o czym często nawet nie mamy świadomości – od wybierania przewodniczącego w klasie po wybór Prezydenta RP. Wygrywa ten, kto w małym okręgu wyborczym zdobędzie najwięcej głosów. Bywają wariacje typu konieczność uzyskania bezwzględnej większości [ponad 50% we Francji]. My chcemy wprowadzić JOW na sposób brytyjski, czyli zwykłą większością. Dzięki JOW każdy obywatel z biernym prawem wyborczym może w łatwy sposób zgłosić swoją kandydaturę po zebraniu odpowiednio wymaganej liczbie podpisów. W ten sposób obywatele wybierają swojego reprezentanta, którego w razie np. niedotrzymania obietnic mogą odwołać w referendum [obecnie niemożliwe jest usunięcie przez obywateli choćby najgorszego posła].

Co najważniejsze, partie tracą swoje narzędzie wpływu na posła przez ustawianie na dowolnych miejscach na listach wyborczych, lub w ogóle odmówienie prawa startu. Obecnie, aby jedna dobra jednostka mogła wystartować, musi założyć komitet wyborczy, zebrać kilkanaście osób do kandydowania i zebrać 5 tysięcy podpisów na zarejestrowanie listy. I choćby zdobyła 100% głosów w swoim okręgu wyborczym, to nie wejdzie do sejmu, bo potrzebuje około 750 tys głosów, by przekroczyć próg wyborczy w skali całego kraju. Opcjonalnie potrzebuje więc znaleźć jeszcze 459 kandydatów, zebrać 105 tys podpisów i nadal walczyć o 750 tys głosów.

W dodatku, w obecnym systemie z powodu wybierania przez ludzi „jedynek”, posłami zostają kandydaci, którzy dostali ledwo kilka tysięcy głosów [mniej nieraz niż potrzeba by zostać radnym powiatu] a odpadają ludzie, którzy dostali np. 70 tys głosów.

JOWy stabilizują scenę polityczną, umożliwiają wybranie władzy, która ma bardzo dużą legitymację społeczną, a wszystkie mniejsze obszary w Polsce swoich przedstawicieli w Sejmie. Wbrew pozorom JOWy nie prowadzą do zabetonowania sceny politycznej. Trwałe są jedynie szyldy ugrupowań, choć zdarzają się przypadki gdy w jednych wyborach obie główne partie zostają pozbawione wpływów. Najważniejsze, że wybieramy najlepszych spośród kandydatów, którzy nieustannie mogą się zmieniać, zamiast otrzymywania w pakiecie najwierniejszych prezesowi partii, najmierniejszych i najbierniejszych. W ten sposób rzeczywista władza leży w rękach wyborców, a nie prezesów partii, którzy wpisują swoich zauszników na wybieralne miejsca.

W każdym z 460 Jednomandatowych Okręgów Wyborczych posłem zostaje najlepszy kandydat.

Koniec z sytuacjami, gdy posłami zostawali przypadkowi kandydaci z 2 000 głosów, a odpadali z 50 000.

System wyborczy, w którym prawo stanowi wola większości obywateli.

Koniec z dzierżeniem władzy przez obrotowego koalicjanta wszystkich z niewielkim poparciem.

Wybrani w wyborach kandydaci ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje działania.

Skończy się czas bezkarności i niedotrzymywania obietnic przez posłów.

Najprostszy system wybierania deputowanych wynikający wprost z definicji demokracji.

Każdy będzie mógł zrozumieć, dlaczego ktoś wygrał wybory, zamiast w trudny sposób przeliczać głosy.

Równa dla każdego obywatela Polski swoboda indywidualnego kandydowania na posła.

Nigdy więcej obywatel nie będzie zakładnikiem prezesa partii, który wpisuje wiernych ludzi na listy.

Posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów w jednej turze głosowania.

Prosty i wygodny sposób wyłaniania swoich przedstawicieli w wyborach.


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!