ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

NISKIE PODATKI

KUKIZ'15

NISKIE PODATKI

WESPRZYJ NAS W WALCE O NISKIE PODATKI!

DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ NISKIE PODATKI

NISKIE PODATKI • Podatki są sprężyną państwa. Cyceron (106 p.n.e.–43 p.n.e.)

Rozwijając myśl Cycerona można powiedzieć, że umiejętne zarządzanie systemem podatkowym, tworzenie odpowiednio przemyślanych, spójnych ze sobą  niewykluczających się wzajemnie regulacji prawnych dotyczących systemu podatkowego oraz umiejętne kreowanie strategii podatkowych, może stać się motorem napędowym państwa.

I odwrotnie, nieodpowiedzialna, nieprzemyślana, wprowadzająca dodatkowe, często zbędne regulacje podatkowe polityka fiskalna, która nadmierne obciąża podatników i w efekcie może spowodować (oprócz protestów obywateli i przedsiębiorców) spowolnienie rozwoju gospodarczego państwa, czy wręcz stagnację, a na samym końcu doprowadzić do zubożenia społeczeństwa.

Co do zasady: wszyscy narzekamy na podatki, że są za wysokie, ale nie można zapominać, że mają one ważne cele do spełnienia. Spełnianie przez państwo powierzonych mu celów jest uzależnione od dysponowania przez nie odpowiednimi środkami, czerpanymi z podatków płaconych przez obywateli. Podatki są bowiem źródłem dostarczającym państwu lub samorządowi niezbędnych środków finansowych do prowadzenia działań i realizacji ich zadań na rzecz obywateli. Bez nich nie byłoby pieniędzy na szkolnictwo, publiczną służbę zdrowia, drogi, stadiony czy obronność.

Pobieranie podatków nie powinno nigdy prowadzić do rezygnacji np. z prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników, unikania płacenia podatków czy legalnego zatrudnienia. Niestety, system podatkowy w Polsce daleki jest od doskonałości. Szczególnie, że często staje się przedmiotem politycznych przepychanek i niespełnionych obietnic, rzucanych przez wszystkie partie podczas kampanii wyborczych. W związku tym, że podatki obejmują swoim zasięgiem niemal wszystkich - osoby fizyczne oraz osoby prawne działające na rynku, podatki są podstawowym instrumentem wpływania przez państwo na gospodarkę. Jak twierdził Cyceron, podatki mogą być dosłowną sprężyną, na odbiciu się z której państwo ma szanse na szybszy rozwój i lepsze zaspakajanie potrzeb obywateli. Natomiast kiedy za bardzo obciąży się fiskalnie społeczeństwo, może ono pod ciężarem obciążeń upaść i pęknąć jak przeciążona sprężyna, dająca potrzebną energię do rozwoju.

Doprowadzimy do zasadniczej zmiany polskiego systemu podatkowego. Obniżymy podatki i składki obciążające polskich przedsiębiorców. Ewentualne straty dla budżetu zrównoważymy poprzez racjonalną politykę wydatków budżetowych państwa.

Niższe podatki pobudzą inwestycje w gospodarce.
Niższe podatki obniżą koszty przedsiębiorcom.
Niższe podatki mogą zastąpić kilkaset przywilejów podatkowych, które rocznie kosztują państwo kilkadziesiąt miliardów złotych.
Niższe podatki będą dla wszystkich, przywileje są obecnie dla wybranych.
Niższe podatki mogą zmniejszyć ceny produktów na rynku.
Niższe podatki to wyższe płace pracowników.
Niższe podatki pobudzą konsumpcję dzięki wyższym dochodom pracowników.
Niższe podatki obniżając koszty pracy zmniejszą szarą strefę zatrudnienia.
Niższe podatki dzięki niższym kosztom prowadzenia działalności gospodarczej, dadzą przedsiębiorcom dodatkowy kapitał na inwestycje.
Niższe i ujednolicone podatki to niekorzystny system dla przestępców, wyłudzających zwroty podatków.

OFICJALNE POSTULATY ZAWARTE W STRATEGII ZMIANY KUKIZ15

Będziemy dążyli też do realizacji następujących reform podatkowych:

Reforma podatku PIT:
Roczny system przejściowy:
Wprowadzenie na wzór brytyjski Inteligentnej Kwoty Wolnej od PIT w wysokości 10 tys. zł. Kwota wolna maleje o 1 zł na każde 2 zł dochodu powyżej II progu skali podatkowej.
Docelowy system:
Całkowita likwidacja podatku PIT.
Zastąpienie kilku składek ZUS i NFZ jedną płatnością na Fundusz Płac na wzór brytyjski (system PAYE).

Reforma podatku VAT:
Roczny system przejściowy:
Wprowadzenie na wzór brytyjski liniowego 5% VAT na produkty pierwszej potrzeby: leki, żywność, ubranka dla dzieci, komunikację miejską i kolejową, dostęp do prasy.
Docelowy system:
Wprowadzenie liniowego 0% VAT na produkty pierwszej potrzeby.
Uproszczenie VAT na wzór brytyjski (uproszczenie lub likwidacja zbędnych formularzy, ułatwienia dla importerów, uproszczenie fundamentalnych elementów VAT).
Uszczelnienie VAT poprzez wprowadzenie rozwiązań chroniących przed wyłudzaniem VAT na wzór Portugalii i Słowacji.

Reforma podatku CIT:
Zastąpienie skomplikowanego podatku CIT prostym 1% podatkiem przychodowym.
Wprowadzenie opłaty solidarnościowej od banków od wypłaty zysków i transakcji.
Wprowadzenie specjalnej stawki podatku od nieruchomości dla supermarketów, zasilającej samorządy.
Wprowadzenie możliwości rozliczania niskiego, ryczałtowego podatku przez mikroprzedsiębiorstwa w wysokości 440 zł (zamiast ZUS, NFZ i PIT) + 1% od przychodu.

Sprzyjają rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

To powód, by Polacy wracali zza granicy i otwierali firmy w rodzimym kraju.

Niskie podatki to WIĘKSZE wpływy do budżetu Państwa, bo podatnicy ich nie unikają.

Obniżenie wydatków Państwa pozwoli na zostawienie więcej w kieszeniach Polaków.

Ściągają one zagraniczne firmy. Te inwestując tworzą nowe miejsca pracy i wzbogacają Polskę.

Niskie podatki, to niższa bariera dla przedsiębiorców otwierających firmy.


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!