ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

MŁODZIEŻOWE RADY GMIN

KUKIZ15

MŁODZIEŻOWE RADY GMIN

WESPRZYJ NAS W WALCE O MŁODZIEŻOWE RADY GMIN!

DLACZEGO WARTO WYWALCZYĆ MŁODZIEŻOWE RADY GMIN

MŁODZIEŻOWE RADY GMIN • Rolą samorządu lokalnego, który jest najbliżej obywateli, jest inspirować swoich mieszkańców do działań społecznych, do współudziału przy podejmowaniu decyzji. Ma to miejsce w różnego rodzaju jednostkach pomocniczych, czyli organach, powoływanych przez rady miast, gmin, powiatów czy województw. Najczęściej tę inicjatywę podejmują miasta, powołując rady seniorów, rady osiedli, ewentualnie rady sołectw. Wszystko to jednak jest skierowane głównie na potrzeby ludzi dorosłych. Tymczasem potrzeby młodzieży są zdecydowanie inne. W czasach, gdy ludzie mówią głośno o tym, że władzę powinniśmy powierzać następnym pokoleniom, powinniśmy zaanimować, albo zainspirować tę młodzież. Po to, by uczyć ją demokracji i wciągać do działań społecznych. Idealnym do tego miejscem są młodzieżowe rady miast/gmin/dzielnic.

Młodzieżowa Rada dzielnicy/gminy to nic innego jak organ pomocniczy dla rady samorządu, powoływany przezeń w drodze uchwały. Ma to swoje prawne umocowanie w ustawie z 2001 roku, ale pierwsza rada w Częstochowie powstała już w roku 1990. Rada gminy ustala statut dla takiej rady, w którym zawarte są kompetencje, przewidziane dla młodych ludzi, najczęściej polegające na opiniowaniu prac samorządu w kontekście tematów ważnych dla młodych ludzi. Ustalana jest również metoda wyboru, i tu KUKIZ15 jest najbardziej dumne ze swojej inicjatywy, ponieważ młodych ludzi wybiera się najczęściej z grona uczniów szkół średnich, rzadziej również podstawowych. Dumne dlatego, że reprezentanta danej szkoły wybiera się w JOWach. W efekcie powstaje rada, reprezentująca młodych ludzi w konkretnym samorządzie.

Czym ta rada się zajmuje? Poza opiniowaniem prac samorządu, dostaje również niewielki budżet, który wykorzystuje w celu organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych, związanych z młodzieżą. W efekcie młodzi ludzie uczą się gospodarować pieniędzmi, a zarazem rozbudowują ofertę kulturalną w gminie. Dzięki nim kolejne rzesze młodych ludzi, którzy są grupą najmniej zainteresowaną sferą polityki, są wciągane w działalność społeczną. Młodzieżowe rady organizują spotkania, debaty, akcje. Są szkołą liderów dla młodych ludzi. Dzięki temu swojego doświadczenia nabierają poza partiami, które niestety, jedynie deprawują młodych ludzi. W przyszłości ta młodzież będzie stanowić trzon odnowy demokratycznej naszego państwa, jego przyszłe kadry.

Ile jest młodzieżowych rad? Obecnie ich liczba zwiększa się i zbliża do 200. Jednak takie rady istnieją głównie w polskich miastach.

Co postuluje w takim razie KUKIZ15? Chcemy, aby powoływanie młodzieżowych rad stało się obligatoryjne dla władz miast i pozostałych gmin, a nie było tylko dobrą chęcią władz samorządowych. Szanse działania dla młodych ludzi należy stwarzać wszędzie. Oczywiste jest, że należy utrzymać zasadę wyboru młodzieżowych reprezentantów w formule JOW, dla ludzi ze szkół średnich, oraz dla najstarszych roczników szkół podstawowych. Kadencja powinna być roczna, a rady powinny mieć przydzielony mikro budżet w wysokości kilkudziesięciu tysięcy ZŁ rocznie na organizację wydarzeń kulturalnych i drobne inwestycje związane z młodzieżą, oczywiście wszystko pod kontrolą i opieką samorządu.

Dzięki takiej (re)animacji życia społecznego, dużo łatwiej będzie nam wychować dobre kadry na przyszłe dziesięciolecia. Mało tego, zwiększymy poczucie przywiązania młodych ludzi do ich lokalnych miejscowości, a co za tym idzie, możemy ograniczyć emigrację, czyli opustoszenie większości kraju z młodych ludzi, który właśnie się usamodzielnili. Młodzieżowe rady to przyszłość, w którą musimy zainwestować, nawet nie tyle środki finansowe, ile chęci ich tworzenia i wspierania, oraz dać podstawę prawną do powoływania takich rad, dokładnie tak samo, jak wprowadzono obligatoryjne Budżety Obywatelskie.

Zaangażowanie młodych w sprawy ich samorządu.

Młodzieżowe rady są świetnym miejscem pierwszych doświadczeń politycznych.

Szkoła lokalnych liderów.

Tysiące młodych ludzi uczy się działania by w przyszłości stanowić kadry naszego państwa.

Drobny budżet na organizowanie akcji kulturalnych dla dzieci młodzieży.

Młodzi mogą współdecydować o tym jakie inwestycje dla ich rówieśników przeprowadzi ich gmina.

Otwarcie samorządu na nową grupę społeczną.

Idealne miejsce na animację czasu wolnego dla młodych.

Młodzi wybierani w JOWach w swoich szkołach.

Uczniowie szkoły wybierają corocznie swojego przedstawiciela do reprezentowania ich szkoły i uczniów.


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!