ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

ZNIESIENIE FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

ZNIESIENIE FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

WESPRZYJ NAS W WALCE O ZNIESIENIE FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA!DLACZEGO TAK WAŻNE JEST ZNIESIENIE FINANSOWANIA PARTII Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZNIESIENIE FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA • Polityka to działanie, organizowanie akcji, wydarzeń, spotkań itp. Wszystko to wiąże się w mniejszym bądź większym stopniu z kosztami. Ulotki trzeba wydrukować, roll-upy, bandery, billboardy i potykacze kupić, za salę zapłacić. Powstaje więc pytanie: za co? Naturalnym wydaje się wniosek, że organizacja która chce zaistnieć, sama finansuje swoje działania. Fundusze może mieć z różnych źródeł: na zasadach dotacji i projektów, może też składać wnioski o dofinansowanie na konkretne działania tak, jak to się odbywa w zwykłych stowarzyszeniach, np. w ruchach miejskich. Powinna natomiast funkcjonować przede wszystkim ze składek własnych. Tymczasem, w 1997 przyjęto ustawę, która wprowadziła „państwowe”, czyli de facto udzielane z naszych pieniędzy, subwencje dla partii. Czy nam się to podoba, czynie, tak ma być i „szlus”.

Obecnie każda partia może z pieniędzy podatników uzyskać fundusze na swoją działalność w wyniku wyborów. Są określone progi procentowe, przy których za każdy głos na komitet partyjny, otrzymuje się pieniądze. Do 5% jest to 5,77 złotego za każdy głos, do 10% 4,61zł, do 20% 4,04 zł, do 30% - 2,31 zł, powyżej 30% partia otrzymuje 87 groszy za każdy głos. W ten sposób małe partie otrzymują relatywnie niewiele mniej pieniędzy niż partia duża, która otrzymała nawet kilka razy więcej głosów. W efekcie takich zapisów ustawowych PiS co roku otrzymuje 18 mln złotych, Platforma Obywatelska 16 mln, PSL 5 mln, SLD 3,3 mln, Wolność została pozbawiona dotacji z powodu stwierdzenia nieistnienia partii, Partia Razem 2,4 mln, Nowoczesna nie otrzymuje ani grosza ze względu na niewłaściwie dokonany przelew, Twój Ruch 2,8 mln, Unia Pracy 370 tysięcy, a Partia Zieloni 92,5 tysiąca złotych. ROCZNIE!

Ale to nie wszystkie przychody. Partie otrzymują również dotacje z budżetu państwa za liczbę posłów, wprowadzonych do sejmu. Kwoty są jeszcze większe niż w przypadku subwencji, sam PIS dostał prawie 30 000 000 złotych. Dodatkowo, partie mogą przyjmować darowizny od osób fizycznych. W ten sposób partie władzy finansują się z pieniędzy od swoich ludzi, ustawionych w spółkach skarbu państwa. Powszechnym jest proceder, że w zamian za stołek muszą część ze swoich dochodów przelać na partię w dowód „wdzięczności”. I na sam koniec - partie wchodzące do Sejmu otrzymują zwrot wydatków z kampanii.

Stowarzyszenie KUKIZ15 całą kadencję funkcjonowało bez tych wszystkich pieniędzy. Celowo nie zakładano partii po to, aby tych publicznych pieniędzy nie pobierać. Komitet Wyborczy K15 otrzymał jedynie zwrot kosztów z kampanii. Zwrot, który jest przyznawany każdemu komitetowi. Zgodnie z przepisami prawa K15 nie mógł tych kwot przeznaczyć je na cele statutowe. Zostały one przelane na konta organizacji pożytku publicznego, a następnie, w drodze grantów, poszły na różne cele społeczne, zorganizowane przez poszczególne stowarzyszenia.

KUKIZ15 postuluje zatem zaprzestanie finansowania partii z budżetu, z kilku powodów:

Partie i ugrupowania już będące w parlamencie, mają gigantyczną przewagę finansową nad wszystkimi innymi podmiotami politycznymi, co prowadzi do betonowania sceny politycznej.

Partie otrzymują „z rozdzielnika” pieniądze obywateli na swoje działania, nie były one przekazane dobrowolnie, „ze wskazaniem”.

Argument, że subwencje chronią partie przed uleganiem lobbingowi jest chybiony, ponieważ i tak temu lobbingowi ulegają.

Partie zmieniają się w urzędy pracy, w których pracę w różnych spółkach SP na intratnych stanowiskach otrzymują członkowie rodzin, zaufani potakiwacze i znajomi działaczy.

Partyjni działacze, pod pretekstem wykonywania usług dla partii, dostają ogromne, w żaden sposób nie kontrolowane, pieniądze na swoje firmy.

Działania oparte na „lewych” pieniądzach sprawiają, że bonzowie partyjni mają „mały problem” z działaniem non profit, czy zrozumieniem sytuacji zwykłych obywateli, działających społecznie za darmo.


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!