ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

§ PROSTE PRAWO

ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

§ PROSTE PRAWO

WESPRZYJ NAS W WALCE O § PROSTE PRAWO!

DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ PROSTE PRAWO §

PROSTE PRAWO § • W KUKIZ15 wychodzimy z założenia, że prawo powinno przede wszystkim służyć obywatelom, a zatem przepisy prawne muszą być w pełni zrozumiałe, przejrzyste i przede wszystkim ułatwiające funkcjonowanie obywatelom na różnych płaszczyznach życia. Obecnie obowiązujące prawo w Polsce na pewno nie spełnia tych zasad. Zarówno na gruncie życia prywatnego jak i zawodowego.

Skomplikowane prawo jest szczególnie uciążliwe dla przedsiębiorców, którzy muszą nieustannie śledzić zmiany w prawie:
Podatkowym.
Ubezpieczeń społecznych.
Pracy.
Gospodarczym.
Branżowym.

Stosowanie się do wszystkich obowiązujących regulacji zajmuje przeciętnemu przedsiębiorcy zajmuje przeciętnie 2 godzinny dziennie. Co gorsze polskie prawo jest wyjątkowo niestabilne i podlega nieustannym nowelizacjom, do których oczywiście trzeba się stosować. Nie da się skutecznie prowadzić działalności gospodarczej na większą skale bez zespołu prawników i księgowych.

Warto podać w tym miejscu kilka przykładów. Ustawa o podatku od towarów i usług – wyjątkowo skomplikowany akt prawny była nowelizowana od 2004 r. 36 raz (z czego 6 razy w ciągu 2013 r.) każda ta zmiana miała doniosły wpływ na działalność przedsiębiorców i konsumentów. W tym samym 2013 r. minister finansów wydał około 1000 interpretacji prawa podatkowego dotyczącego tylko VAT.

Ustawy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, podatków, czy też prawa pracy to akty prawne liczące często po kilkaset stron tekstu normatywnego, w którym znajdują ponadto liczne odesłania do ustaw. Przedsiębiorca musi znać i stosować się do wszystkich z nich.

W życiu prywatnym Polacy również zmagają się z licznymi niezwykle skomplikowanymi i niejasnymi przepisami.

Główne problemy rodzą wszelkie procedury administracyjne np. kwestie związane z:
Planowaniem przestrzennym.
Prawem budowlanym.
Zagadnienia związane z prawem cywilnym jak chociażby niezwykle złożona i skomplikowana procedura spadkowa.
Zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami.
Prawem procesowym skrajnie problematycznym dla przeciętnego obywatela. Wystarczy wspomnieć chociażby, że sam kodeks postępowania cywilnego ponad 44 różnych rodzajów postępowania, z których każde rządzi się odrębnymi zasadami.

Naszym zasadniczym celem jest doprowadzenia do maksymalnego uproszczenia zarówno procedur jak i zapewnienia pewności prawa. Chcemy doprowadzić do takiego stanu prawnego, w którym przedsiębiorca nie będzie musiał lwiej części swojego czasu poświęcać na dopełnianie formalności administracyjnych, a będzie mógł go poświęcić na prowadzenie biznesu.

Pragniemy maksymalnie uprościć prawo podatkowe, tak aby nie musiało być nieustannie interpretowane oraz nie było w ciągłej nowelizacji. Naczelną zasadą rządzącą postępowaniem podatkowym oraz innymi postępowaniami administracyjnymi winna być zasada zaufania do instytucji publicznych przejawiająca się maksymalnie możliwym przyjaznym dla obywatela prowadzeniem spraw. Przykładowo jeżeli obywatel opóźnia się z zapłatą należności publicznej organ w pierwszej kolejności, natychmiast informuję go o tym, a nie jak ma to miejsce często obecnie, czeka z wezwaniami 5 lat, aby doliczyć w maksymalnym możliwym stopniu odsetki.

Kluczowa i niezbędna jest gruntowna przebudowa i zdrowa aktualizacja procedur sądowych. Z jednej strony proponujemy wprowadzenie instytucji sędziego pokoju, z drugiej uproszczenie procedur obowiązujących w bardziej skomplikowanych sprawach i wprowadzenie elektronizacji skostniałych i przestarzałych procedur, uzasadnienia orzeczeń winny być sporządzane w sposób maksymalnie zrozumiały dla przeciętnego obywatela bez zbędnego używania skomplikowanej terminologii.

Według KUKIZ15 prawo powinno być przede wszystkim zrozumiałe, a jego główną cechą nie powinna i nie może być opresja na rzecz obywatela. To jest coś, czego inne ugrupowania polityczne nie mają nawet w najmniejszym stopniu zamiaru zmieniać.

Przejrzyste przepisy prawne, znacznie łatwiejsze do poprawnej interpretacji.

Mniej luk prawnych wykorzystywanych do obchodzenia przepisów.

Brak obaw obywateli przed prawem, którego interpretacja może im zaszkodzić.

Proste przepisy ułatwiające życie każdemu funkcjonującemu w Państwie Polskim.

Mniej czasu spędzonego na odszyfrowywaniu zagmatwanego prawa.

Jasne, klarowne i przejrzyste otwieranie oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

TEKST: Maciej Prostko
KOREKTA WIZUALNA: Tomasz Idaszek • KUKIZ15


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!