ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

WESPRZYJ NAS W WALCE O E-VOTING!

ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

WESPRZYJ NAS W WALCE O E-VOTING!


WESPRZYJ NAS W WALCE O E-VOTING!


DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ E-VOTING

E-VOTING • GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET • Od roku 1918, mając swoje własne niepodległe państwo, możemy głosować w wyborach. O ile polityka zajmuje się sferami najróżniejszymi: od systemu wyborczego, przez reguły wyborcze, po wyniki wyborów i ich następstwa, tak tutaj zajmujemy się kwestią samego aktu wyborczego. Podstawowe skojarzenie związane z wyborami i sposobem ich przeprowadzenia, jakie przychodzi nam do głowy, to nic innego jak papier. Głosujemy na kartkach, od 2018 roku w formie płacht, wrzucamy je do urny i potem, w trudzie, członkowie ponad 20 tysięcy komisji obwodowych wyjmują je i liczą. Wiąże się to z wycinaniem lasów pod kilkanaście milionów kartek papieru, wykorzystaniem hektolitrów tuszu. Do tego żyjemy w czasach powszechnej informatyzacji, miliony ludzi mają w kieszeni smartfony, dostęp do Internetu jest praktycznie powszechny, ludzie załatwiają sprawy urzędowe przez Internet, mają konta w bankach, płacą telefonami - a wciąż musimy głosować papierowo. Tymczasem można by to wszystko znacznie uprościć, unowocześnić i uczynić mniej szkodliwym dla środowiska naturalnego.

E-VOTING to nic innego jak głosowanie w wyborach przez Internet. Odbywa się to na specjalnych platformach, przygotowanych przez najwyższej klasy informatyków i cybernetyków przy współudziale hakerów, którzy testują systemy bezpieczeństwa. Obywatel może założyć specjalnie zabezpieczone konto na owej platformie, po czym, w zależności od przyjętego modelu, może oddawać głos tak jak w głosowaniu korespondencyjnym, czyli przed dniem wyborów, lub w dniu wyborów. W każdej chwili ma dostęp do kontroli tego jak zagłosował i może upewnić się, czy wszystko jest jak należy. Następnie system informatyczny przelicza głosy elektronicznie i może dodawać wyniki np. do systemu, na którym obecnie pracuje Państwowa Komisja Wyborcza, a do którego obecnie wyniki wprowadzają w swoich lokalach obwodowe komisje wyborcze po przeliczeniu głosów. W ten sposób nie ma mowy o naruszeniu tajności E-GŁOSOWANIA.

Jakie korzyści mogą stać za wprowadzeniem E-VOTINGU? Przede wszystkim zwiększy się frekwencję w wyborach, ponieważ młodzi ludzie, którzy będą szczególnie zainteresowani tym sposobem głosowania, będą mogli łatwiej i wygodniej oddać swój głos. Zostaną rozwiązane problemy z meldunkiem/spisem wyborców. Obecnie, jeśli obywatel zamieszkuje gdzie indziej niż jest wpisany do rejestru wyborców, to musi albo głosować w swoim obwodzie, albo pobiera zaświadczenie o prawie do głosowania w każdym obwodzie w urzędzie swojej gminy. Problem w tym, że dla niektórych może to oznaczać konieczność kilkusetkilometrowych przejazdów po jedno zaświadczenie – ludzie nie chcą wydawać pieniędzy na transport i w efekcie nie głosują. W E-VOTINGU z dowolnego miejsca w Polsce mogliby zagłosować dokładnie tak samo jak w swoim lokalu wyborczym. Kolejną korzyścią jest ukrócenie problemu oddawania nieważnych głosów, co często ludzie robią nieświadomie albo przez pomyłkę, ale są też tacy, który robią to umyślnie. Głosując przez Internet nie będą mogli oddać nieważnego głosu. Wspomniana już oszczędność papieru, tuszu, prądu to nie tylko korzyść dla środowiska, ale też ulga dla budżetu państwa. Organizacja wyborów czy referendów ogólnokrajowych przekracza już grubo koszt 200 milionów złotych. Łatwiej też wybory przeprowadzić, zwłaszcza np. samorządowe – gdzie z powodu oddawania głosu na 4 różnych szczeblach samorządu ilość kart do przeliczenia sięga kilkudziesięciu milionów, co w efekcie ogłoszenie wyników zajmuje nawet do tygodnia. Przy E-VOTINGU wyniki można poznać tuż po ogłoszeniu końca głosowania i/lub zablokowaniu możliwości oddawania głosów po terminie.

Ważną kwestią, na którą zwraca uwagę KUKIZ15, jest fakt – iż w E-VOTINGU wcale nie chodzi o całkowitą eliminację papierowego przeliczania głosu. Na chwilę obecną system ma mieć charakter wspomagający, tak, aby wyborca miał wybór w jaki sposób chce oddać głos, czy papierowo czy elektronicznie. Dopiero z czasem, w przeciągu następnych dekad, będzie można myśleć o całkowitym zastąpieniu papierowego głosowania przez elektroniczne. Stanowi to również wstęp do prawdziwej demokracji bezpośredniej w duchu starożytnym. Z uwagi na rozmiary obecnych państw narodowych, nie jest możliwe zorganizowanie inaczej demokracji bezpośredniej jak poprzez referenda, inicjatywy ustawodawcze, czy w innych krajach dodając Veta Ludowe. Tymczasem w E-VOTINGU z łatwością będzie można w przyszłości wprowadzić opiniowanie przez obywateli procedowanych aktów prawnych, kierunków polityki czy innych decyzji, a w dalszej przyszłości oddać narodowi prawo głosu decydującego w tych sprawach. Podobnie będzie można zastąpić papierowe zbieranie podpisów pod inicjatywą ustawodawczą – na podpis elektroniczny pod projektem.

Czy Polska byłaby pierwsza? Nie, z powodzeniem E-VOTING działa np. w Estonii, gdzie tradycja głosowania elektronicznego ma już kilkanaście lat, a w ostatnich wyborach już ponad połowę głosów oddano elektronicznie. W Australii, której ludność jest również znacznie mniejsza od Polski, elektronicznie głosowało prawie 300 tys osób, głównie mających problemy z poruszaniem się. W Brazylii dzięki E-VOTINGOWI wyniki wyborów poznano 20 minut po zamknięciu lokali wyborczych.

W sprawie głosowania elektronicznego nie zadaje się już pytań „czy”, tylko „kiedy”. KUKIZ15 stoi na stanowisku, że powinniśmy być jednymi z pierwszych w Europie, a nie ostatnimi, którzy zmienią oblicze demokracji dzięki E-VOTINGOWI.

Wygodne oddanie głosu wyborczego m.in przez osoby niepełnosprawne, lub mające trudności z poruszaniem się.

Zwiększenie frekwencji zwłaszcza w najmłodszej grupie wyborców.

Rozwiązanie problemów z rejestrem wyborców.

Szybsza możliwość uzyskania wyników wyborów.

Oszczędniejsze przeprowadzanie wyborów.

Zmniejszenie skali oddawania nieważnych głosów.


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!