STOWARZYSZENIE NA RZECZ NOWEJ KONSTYTUCJI • KUKIZ15

 

KONTAKT • BIURA POSELSKIE KUKIZ15

PROWADZONE SPECJALNIE DLA CIEBIE!

O STOWARZYSZENIU • WŁADZE KRAJOWE I OKRĘGOWE

Polska budzi się z naszymi marzeniami! • Hasło, które rozbrzmiewało w sercach tysięcy Polaków od początku 2015 roku, z pozoru banalne, niesie jednak niezwykle proste, szczere uczucia i przekaz. To fundament, na którym wspólnie budujemy „Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji KUKIZ'15” • organizację, stanowiącą realną alternatywę dla pogrążonych w partiokratycznych, antyobywatelskich konfliktach partii politycznych. Nasze Stowarzyszenie opiera się na ideach patriotyzmu, pracowitości, innowacyjności i szacunku do Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz przysługujących im praw. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, dążymy do przywrócenia władzy w Ojczyźnie Narodowi. Chcemy razem kreować i tworzyć świadome społeczeństwo obywatelskie, które będzie skutecznie działało na rzecz uchwalenia nowej Konstytucji oddającej władzę zwierzchnią w ręce Narodu.

Polska oparta na ideałach etyki, moralności i transparentności może stać się rzeczywistością dzięki naszemu zaangażowaniu. Wspólnie możemy zerwać partiokratyczne więzy systemu, które zniewalają i uderzają w Naszą godność. Dołącz do nas i zacznij realizować marzenie o Polsce, która budzi się! O sile i działaniu Stowarzyszenia zadecydują trwałe fundamenty w postaci tworzonych oddolnie okręgowych struktur. Są budowane na Naszej wierze, zaangażowaniu, kreatywności oraz patriotyzmie. Będą reagowały i walczyły z patologiami życia społecznego oraz politycznego w najbliższym otoczeniu. Każdy regionalny oddział walczących o nową Konstytucję, będzie wyrazem sprzeciwu • wobec niesprawiedliwości dyktowanej nam przez „władzę” • składającym się na głośny, słyszalny w całej Polsce okrzyk realnych i pozytywnych zmian, dokonywanych w imię idei Wolności i Suwerenności.

Twórz i rozwijaj razem z nami patriotyczną, społeczną inicjatywę, nową polityczną rzeczywistość, wielką, bo obywatelską Polskę, zapisaną w nowej Konstytucji!

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji KUKIZ'15:


WESPRZYJ STOWARZYSZENIE KUKIZ15

Szanowny wyborco,
Możesz wesprzeć Stowarzyszenie KUKIZ'15, zrzeszające na zasadzie dobrowolności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe osoby uznające słuszność misji i celów Stowarzyszenia. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na działalność statutową.


1. Dokonaj darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia KUKIZ'15.
Najlepsza forma wsparcia to ustawienie stałego comiesięcznego zlecenia przelewu. Ponieważ nawet niewielka kwota, ale przekazywana regularnie, jest Twoim wielkim wsparciem. Dowodem na to, że nasza działalność jest dla Ciebie ważna i uważasz ją za potrzebną. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji KUKIZ'15
ul. Sokolnicza 34/38
53-660 Wrocław

Z dopiskiem:
"Darowizna na cele statutowe"

Numer rachunku bankowego PKO Bank Polski SA:
19 1020 1156 0000 7102 0135 0644

REGON: 363649475
NIP: 8982216779
KRS: 0000599414


Wszystkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:
Dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu.
Dla osób prawnych limit do 10% od dochodu.
Uwaga! Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto.


Dziękujemy za Twoją ofiarność i wsparcie!
Wspierając KUKIZ'15 wspierasz samego siebie.


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!