PAWEŁ KUKIZ

LIDER I ZAŁOŻYCIEL KUKIZ15

PAWEŁ KUKIZ

LIDER I ZAŁOŻYCIEL KUKIZ15


OKRĘG 19 • WARSZAWA • POSEŁ PAWEŁ KUKIZ

Urodził się w 1963 roku w Paczkowie. Od wielu lat jest rozpoznawanym wokalistą oraz autorem tekstów i piosenek. Studiował administrację na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Założył i udzielał się w zespołach: CDN, Hak i Aya RL. W latach 1984–2013 roku był liderem zespołu Piersi. Od 1989 do 1993 roku występował w zespole Emigranci. Pawła Kukiza wielokrotnie nagradzano i wyróżniano jako artystę muzycznego. W 2009 roku został redaktorem naczelnym portalu „nieobecni.com.pl”, poświęconego dokumentacji polskich cmentarzy za wschodnią granicą kraju, a także zabytkowych cmentarzy na Ziemiach Zachodnich. Został odznaczony Orderem Uśmiechu i Medalem Świętego Brata Alberta. Jego rodzina pochodzi z Kresów Wschodnich.

Paweł Kukiz rozpoczął swoją działalność polityczną z postulatem wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Zainicjował również ogólnokrajową akcję Zmieleni.pl. Jego głównym celem aktywności politycznej stało się „Przywrócenie państwa obywatelom”, m.in. poprzez zmianę ordynacji wyborczej. Paweł Kukiz jest zwolennikiem systemu prezydenckiego, a także zniesienia progu referendalnego i zmiany Konstytucji RP. W jego opinii Polska może być potęgą, ale musi najpierw zacząć należeć do narodu a nie od elit politycznych i finansowych.

W 2014 r. został wybrany na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z ramienia komitetu Bezpartyjni Samorządowcy. W 2015 r. był kandydatem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatecznie zajął 3. miejsce wśród 11 kandydatów, zdobywając 3099079 głosów, co stanowiło 20,8% głosów ważnych. W lipcu 2015 powołał KWW Kukiz’15 z zamiarem startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Otwierał listę tego komitetu w okręgu warszawskim. Otrzymał 76 675 głosów i zdobył mandat poselski.