KUKIZ15

W BOJU O SILNĄ POLSKĘ OD 2015 ROKU!

KUKIZ15

W BOJU O SILNĄ POLSKĘ OD 2015 ROKU!

WESPRZYJ KUKIZ15 W WALCE O LEPSZĄ POLSKĘ!

REGIONALNE K15

PERSONALNE K15

KLUBY MŁODYCH K15

PREZYDENCI K15

DLACZEGO WARTO WESPRZEĆ KUKIZ15

KUKIZ15 • Ruch Pawła Kukiza powstał w 2015 roku. Skupiony jest na zmianie szeroko rozumianego systemu poprzez upodmiotowienie obywateli i reformę ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.

Ugrupowanie konserwatywne światopoglądowo i liberalne gospodarczo, dąży m.in. do obniżki podatków, zakazu zadłużania Polaków i uproszczenie w dziedzinie przedsiębiorczości.

Dążymy do reformy Unii Europejskiej w kierunku powrotu organizacji do korzeni jako wspólnoty gospodarczej, ograniczając zarazem dyktat największych państw i unijną biurokrację.

Chcemy wprowadzić instrumenty kontroli władzy w Polsce przez obywateli w postaci:

Obligatoryjnych i bezprogowych referendów

Ordynacji większościowej w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych

Systemu prezydenckiego i realnego trójpodziału władzy


SUBWENCJE PARTII POLITYCZNYCH ZA LATA 2016•2019

PARTIE POLITYCZNE • 205 000 000 ZŁ
KUKIZ15 • 0 ZŁ


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!