KUKIZ15

W BOJU O SILNĄ POLSKĘ OD 2015 ROKU!

KUKIZ15

W BOJU O SILNĄ POLSKĘ OD 2015 ROKU!

WESPRZYJ KUKIZ15 FINANSOWO W WALCE O LEPSZĄ POLSKĘ!

Szanowny wyborco,
Możesz wesprzeć Stowarzyszenie KUKIZ'15, zrzeszające na zasadzie dobrowolności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe osoby uznające słuszność misji i celów Stowarzyszenia. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na działalność statutową.


1. Dokonaj darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia KUKIZ'15.
Najlepsza forma wsparcia to ustawienie stałego comiesięcznego zlecenia przelewu. Ponieważ nawet niewielka kwota, ale przekazywana regularnie, jest Twoim wielkim wsparciem. Dowodem na to, że nasza działalność jest dla Ciebie ważna i uważasz ją za potrzebną. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji KUKIZ'15
ul. Sokolnicza 34/38
53-660 Wrocław

Z dopiskiem:
"Darowizna na cele statutowe"

Numer rachunku bankowego PKO Bank Polski SA:
19 1020 1156 0000 7102 0135 0644

REGON: 363649475
NIP: 8982216779
KRS: 0000599414


Wszystkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:
Dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu.
Dla osób prawnych limit do 10% od dochodu.
Uwaga! Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto.


Dziękujemy za Twoją ofiarność i wsparcie!
Wspierając KUKIZ'15 wspierasz samego siebie.

Kliknij i przejdź do oficjalnego profilu KUKIZ15 na PATRONITE.PL (W trakcie tworzenia)

Kliknij i przejdź do oficjalnego profilu KUKIZ15 na POMAGAM.PL (W trakcie tworzenia)

Cele statutowe Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji KUKIZ'15

DLACZEGO WARTO WESPRZEĆ KUKIZ15

KUKIZ15 • Ruch Pawła Kukiza powstał w 2015 roku. Skupiony jest na zmianie szeroko rozumianego systemu poprzez upodmiotowienie obywateli i reformę ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.

Ugrupowanie konserwatywne światopoglądowo i liberalne gospodarczo, dąży m.in. do obniżki podatków, zakazu zadłużania Polaków i uproszczenie w dziedzinie przedsiębiorczości.

Dążymy do reformy Unii Europejskiej w kierunku powrotu organizacji do korzeni jako wspólnoty gospodarczej, ograniczając zarazem dyktat największych państw i unijną biurokrację.

Chcemy wprowadzić instrumenty kontroli władzy w Polsce przez obywateli w postaci:

Obligatoryjnych i bezprogowych referendów

Ordynacji większościowej w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych

Systemu prezydenckiego i realnego trójpodziału władzy


SUBWENCJE PARTII POLITYCZNYCH ZA LATA 2016•2019

PARTIE POLITYCZNE • 205 000 000 ZŁ
KUKIZ15 • 0 ZŁ


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!