PROGRAM • KUKIZ15

STRATEGIA ZMIANY • DLA EUROPY

PROGRAM • KUKIZ15

STRATEGIA ZMIANY • DLA EUROPY


III. UCZCIWA EUROPA. WALKA Z KORUPCJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ

Trzeci punkt Manifestu Europejskiego, porozumienia programowego, które podpisaliśmy z Ruchem 5 Gwiazd oraz ugrupowaniami z Chorwacji (Živi Zid), Grecji (AKKEL) i Finlandii (Liike Nyt)

Korupcja i przestępczość zorganizowana to jedno z największych zagrożeń dla jakości funkcjonowania państw Unii. Niszczy ona zaufanie do demokracji i powoduje drenaż środków z legalnej gospodarki. Szacuje się, że korupcja kosztuje gospodarkę UE ponad 120 miliardów euro rocznie! Kwota ta odpowiada 1% unijnego PKB i jest niewiele niższa niż roczny budżet Unii Europejskiej. Zwalczanie korupcji w Europie powinno być kwestią priorytetową dla wszystkich jej członków!

Korupcja wywiera szkodliwe skutki: obniża poziom inwestycji, osłabia efektywność budżetów publicznych, utrudnia uczciwe funkcjonowanie rynku. Korupcja jest hamulcem wzrostu gospodarczego Unii. Jest to wyraźny sygnał do zmian! Należy podjąć stanowcze działania na szczeblu politycznym, które zwalczą korupcję i wspomogą w budowie przejrzystej i uczciwej Europy.

Otwierające się granice, swobodny przepływ osób, towarów i kapitału, rozwój technologiczny doprowadziły do dramatycznego wzrostu i rozprzestrzeniania się licznych grup przestępczych. Musimy znaleźć sposób na zahamowanie bezprawia w Unii Europejskiej, aby każdy jej Obywatel mógł czuć się bezpiecznie.

Niezależnie od tego, czy zjawisko korupcji i przestępczości przybiera charakter polityczny, indywidualny lub zorganizowany jest nie do przyjęcia! Nie zgadzamy się na nadużywanie władzy i prawa!

Działania na rzecz walki z korupcją i przestępczością:
• większa transparentność w działaniu instytucji europejskich,
• ochrona osób zgłaszających nadużycia i przypadki korupcji,
• wprowadzenie europejskiej definicji przestępczości zorganizowanej,
• ustanowienie niezależnego organu Prokuratury Europejskiej,
• system „elektronicznych przetargów” w całej Unii, aby ograniczyć ryzyko korupcji w zamówieniach publicznych.

Niezbędnym warunkiem do wprowadzenia reform jest rzeczywista wola polityczna. To my, politycy musimy uświadamiać problem, traktować go priorytetowo i wyznaczać jasne, konkretne rozwiązania. To nasza wspólna odpowiedzialność!

Uczciwa Europa to wspólne działania i walka z tym, co nas niszczy!BUDUJEMY SILNĄ POLSKĘ W EUROPIE

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJEMY SILNĄ POLSKĘ W EUROPIE

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!