PROGRAM • KUKIZ15

STRATEGIA ZMIANY • DLA EUROPY

PROGRAM • KUKIZ15

STRATEGIA ZMIANY • DLA EUROPY


IV. NOWA PRZYSZŁOŚĆ PROJEKTU "EUROPA"

Czwarty punkt Manifestu Europejskiego, porozumienia programowego, które podpisaliśmy z Ruchem 5 Gwiazd oraz ugrupowaniami z Chorwacji (Živi Zid), Grecji (AKKEL) i Finlandii (Liike Nyt).

Integracja europejska jest gwarantem pokoju i zrównoważonego rozwoju gospodarczego wszystkich krajów należących do Wspólnoty. Taki stan może być jednak zachowany tylko jeśli zrzeszone kraje traktują się na równi –jak partnerzy dbający o dobro wspólne, dążący do jasno wyznaczonego, zaakceptowanego przez wszystkich celu. Stan ten niestety został zachwiany przez zbytnią ingerencję bardziej rozwiniętych państw członkowskich, jak np. Niemcy i Francja, we „wspólną” politykę, która de facto jest narzuconą polityką, ukierunkowaną na partykularny interes tych państw.

„Bo to Francja” -Jean-Claude Juncker, pytany przez dziennikarzy dlaczego Komisja Europejska nie stosuje wobec Francji sankcji, mimo że ta nie spełnia wymogów dopuszczalnego długu publicznego.

Stan ten potwierdza protest Brytyjczyków, wyrażony w najbardziej radykalnej z możliwych form –BREXIT, czyli opuszczenie Wspólnoty. Unijni decydenci, zamiast wyciągnąć z tego wnioski zdają się być na to ślepi i z uporem maniaka nie chcą dostosować polityki do dynamicznie zmieniających się realiów w jakich wszyscy funkcjonujemy, czy żądań poszczególnych Narodów. Aby nie dopuścić do kolejnych, bolesnych dla Wspólnoty odejść krajów członkowskich MUSIMY TO ZMIENIĆ!

Chcemy powrotu Projektu „Europa” na dawne tory, których fundamentem jest partnerstwo i równe traktowanie wszystkich Narodów z poszanowaniem ich tożsamości i potrzeb. Chcemy Europy bez hegemonii, gdzie państwa najsilniejsze -solidarnie i z szacunkiem podchodziłyby do potrzeb i postulatów Obywateli krajów być może mniejszych, ale nie mniej ważnych we Wspólnocie. Tylko w ten sposób integracja europejska przyczyni się do pożądanych przez poszczególne Narody zmian i przestanie być źródłem niepotrzebnych napięć i sporów.
Aby to osiągnąć musimy powstrzymać postępującą biurokratyzację procesów demokratycznych wewnątrz UE. Musimy sprawić, aby głos Narodów, głos Obywateli poszczególnych krajów członkowskich był słyszalny i nieignorowany w Brukseli przez tzw. „elity” oderwane od rzeczywistości. Tylko dialog prowadzący do konkretnych konstruktywnych działań może odmienić coraz bardziej widoczne negatywne nastawienie wielu Europejczyków do Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest zawrócenie UE ze ścieżki prowadzącej do jej destrukcji i obranie dobrego toru pozytywnej integracji z poszanowaniem naszych odmienności.BUDUJEMY SILNĄ POLSKĘ W EUROPIE

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJEMY SILNĄ POLSKĘ W EUROPIE

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!