PROGRAM • KUKIZ15

STRATEGIA ZMIANY • DLA EUROPY

PROGRAM • KUKIZ15

STRATEGIA ZMIANY • DLA EUROPY


V. GŁĘBOKA REFORMA INSTYTUCJI UNIJNYCH. WZMOCNIENIE POZYCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Piąty punkt Manifestu Europejskiego, porozumienia programowego, które Kukiz’15 podpisał z Ruchem 5 Gwiazd oraz ugrupowaniami z Chorwacji (Živi Zid), Grecji (AKKEL) i Finlandii (Liike Nyt).

Obecnie Unią Europejską rządzą instytucje niedemokratyczne, władcze, autorytarne. Idealnym przykładem jest Komisja Europejska, która według definicji jest politycznie niezależnym organem wykonawczym Unii Europejskiej. W rzeczywistości to zbiór brukselskich biurokratów, wybranych przez innych urzędników.
Komisja Europejska zajmuje się wnioskami ustawodawczymi, zarządzaniem polityką UE, przydziałem środków finansowych, egzekwowaniem prawa europejskiego i reprezentowaniem UE na arenie międzynarodowej.

Komisja Europejska zajmuje się więc sprawami, które są najbliższe nam – Obywatelom. Biurokracja ma służyć prawu, a nie to prawo tworzyć. Musimy zmniejszyć władzę arystokracji brukselskiej, a wzmocnić rolę instytucji demokratycznych.

Parlament Europejski to jedyny organ Unii Europejskiej wybierany bezpośrednio przez Obywateli. To nasz jedyny przedstawiciel w polityce europejskiej. Władza i rola tej instytucji powinna być znacznie zwiększona. Parlament Europejski musi mieć pełną inicjatywę ustawodawczą!

Parlamentarzyści powinni mieć uprawnienia do przyjmowania wotum nieufności wobec poszczególnych komisarzy, a nie wyłącznie wobec całej Komisji, jak ma to miejsce obecnie.

Musimy wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego, bo prawo tam omawiane wpływa bezpośrednio na nasze życie. Europosłowie wybrani przez swoich Obywateli to politycy, którzy reprezentują interesy Polski i innych państw członkowskich w Unii Europejskiej. Parlament Europejski musi mieć głos, ponieważ to głos wszystkich Europejczyków.

Wzmocnijmy instytucje, które sami wybraliśmy! Nie pozwólmy, by o sprawach bliskich Obywatelom głosowali biurokraci, którzy nie mają pojęcia o potrzebach zwykłego człowieka!BUDUJEMY SILNĄ POLSKĘ W EUROPIE

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJEMY SILNĄ POLSKĘ W EUROPIE

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!