PROGRAM • KUKIZ15

STRATEGIA ZMIANY • DLA EUROPY

PROGRAM • KUKIZ15

STRATEGIA ZMIANY • DLA EUROPY


I. EUROPA BLIŻSZA OBYWATELOM. DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA I E-DEMOKRACJA

Politycy i biurokraci, którzy obsiedli unijne instytucje są całkowicie odklejeni od życia i potrzeb zwykłych obywateli. To brukselska, współczesna arystokracja. Trzeba to zmienić. Dlatego należy wzmocnić narzędzia demokracji bezpośredniej i e-demokracji, tak żeby obywatele mogli bezpośrednio wpływać na unijne instytucje i je skutecznie kontrolować.

Jesteśmy gorącymi zwolennikami wprowadzenia możliwości głosowania przez Internet (i-voting), zarówno w wyborach krajowych, jak i europejskich. Głosowanie przez Internet jest możliwe od kilku kadencji parlamentu choćby w Estonii. Spotykaliśmy się w tej sprawie już z ambasadorem Estonii. Od wielu lat głosowanie przez Internet stosowane jeż też w Szwajcarii i niektórych stanach USA. Mamy też ekspertyzy najlepszych informatyków dotyczące mechanizmów i zapewnienia bezpieczeństwa przy takim sposobie głosowania

Wymieniamy się doświadczeniami w zakresie walki o demokrację bezpośrednią z Ruchem 5 Gwiazd. Nasze postulaty znacie – Dzień Referendalny, referendum ogólnokrajowe ogłaszane obligatoryjnie po zebraniu miliona podpisów i zniesienie albo obniżenie do 30% progu frekwencyjnego, oraz wynik wiążący dla władz. Złożyliśmy też w Sejmie projekt zniesienia progu frekwencyjnego przy odwoływaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów. Włosi z kolei mają ciekawą instytucję referendum-weta ludowego, które można zastosować wobec konkretnych ustaw. Teraz chcą też wprowadzić referendum proponujące, również bez progu frekwencyjnego.

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest dziś fikcją. Trzeba zgromadzić aż milion podpisów z siedmiu krajów, żeby brukselscy arystokraci wysłuchali głosu obywateli, który potem i tak mogą zignorować. Chcemy obniżyć ten próg nawet do 200 tys. i ograniczyć możliwość odrzucenia inicjatywy obywateli przez unijnych biurokratów.

Potrzebna jest większa przejrzystość procesu legislacyjnego w UE. Część ważnych decyzji zapada w ramach tzw. trialogu, czyli spotkań przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Spotkania w ramach trialogów nie są publiczne, podobnie jak dokumenty z tych spotkań. Nie ma też żadnych nagrań. Nazwiska uczestników spotkań nie są ujawniane. Nie może być tak, że grupa ludzi spotyka się za zamkniętymi drzwiami, aby ustalić jak ma wyglądać prawo regulujące życie milionów obywateli. Dlatego dokumenty ze spotkań trialogu powinny być jawne.BUDUJEMY SILNĄ POLSKĘ W EUROPIE

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJEMY SILNĄ POLSKĘ W EUROPIE

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!