Koalicja Polska PSL-KUKIZ15 • Projekt likwidacji składek ZUS złożony w Sejmie

Politycy Koalicji Polskiej PSL-KUKIZ15 złożyli w Sejmie projekt ustawy o dotyczący dobrowolności ZUSu dla przedsiębiorców.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wzrośnie wysokość obciążenia finansowego dla większości polskich przedsiębiorców z tytułu składek ZUS. Niemal o 1500 ZŁ na miesiąc. Składki te muszą być opłacane każdego miesiąca, bez względu na to, czy działalność generuje jakiekolwiek zyski, czy nawet straty. Właśnie wysokość składek ZUS jest dla wielu Polaków podstawową barierą w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Według danych ZUS na koniec 2018 roku przeszło 500 000 płatników było zadłużonych na kwotę 14 500 000 000 ZŁ. Wśród zadłużonych w ZUS przedsiębiorców dużą grupę stanowią małe firmy, nie zatrudniające pracowników. Jak wynika z przybliżonych wyliczeń 296 000 płatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy płacą składki sami za siebie - ma dług sięgający aż 4 800 000 000 ZŁ.

Obowiązek comiesięcznej opłaty składek ZUS jest w wielu przypadkach nie tylko barierą w rozwoju ale także przyczyną bankructwa. Z tego powodu politycy Koalicji Polskiej złożyli w Sejmie projekt ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców.

Przykładami państw Unii Europejskiej w których widać, że humanitarne (dobrowolne lub proporcjonalne do zysków) składki społeczne wpływają pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości mogą być:

Niemcy • Obowiązkowe jest jedynie ubezpieczenie zdrowotne.
Francja • Wysokość składki jest proporcjonalna względem realnie uzyskiwanego przez przedsiębiorcę dochodu.
Wielka Brytania • Wysokość ryczałtu jest uzależniona od wysokości dochodów.

Koalicja Polska - Projekt dobrowolnych składek ZUSWładysław Kosiniak-Kamysz Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej PSL-KUKIZ15 zaapelował do partii rządzącej, aby poparła to rozwiązanie jeszcze w 2019 roku. W celu wsparcia tych osób, które potrzebują pomocy już w 2020 r.

"To jest inwestycja, a nie wydatek państwa, bo w ten sposób utrzymane zostaną miejsca pracy, ulżymy przedsiębiorcom, którzy może rozwiną swoją działalność i zatrudnią nowe osoby. Ten ZUS jest dla wielu przeszkodą w rozwoju działalności i nie daje szansy na rozwiniecie skrzydeł" – przekonywał.